Urheilutoiminta

Jalkapallotoiminta on ollut oleellisena osana Suojatie ryn toimintaa vuodesta 2004 lähtien. Toiminnasta vastaa vertaistohjaaja Ari ”Huli” Hulden. Suojatie Ry on ollut jäsenjärjestönä Homeless academy Ry:ssä vuodesta 2009 lähtien ja osallistunut Kansallisella, että kansainvälisellä tasolla jalkapallotoimintaan 2006 lähtien.

Jalkapallotoiminnan tarkoituksena on tuottaa vertaistukea toiminnan kautta matalalla kynnyksellä. Jalkapallon harrastaminen lisää ja tuottaa sosiaalisen vahvistamisen elementtejä, joita ovat liittyminen, sitoutuminen, kollektiivinen vastuun kanto, respect ja fair play, säännöt, suvaitsevaisuus, sekä rikoksettomuus. Fyysisen kunnon ja sosiaaalisen vahvistumisen lisäksi toiminnassa mukana olevat kokevat olevansa osa valtavirtaa eriarvoisuuden sijaan. Jalkapallotoimintaan kuuluu myös vapaaehtois- / talkoo työt, jota tuotetaan säännöllisesti läpi vuoden n 75 päivää vuodessa.  Harrastustoimintaan liittyviä tapaamisia on 3-5 krt viikossa.

Harjulasta käsin käydään myös keilaamassa, uimassa ja kuntosalilla. Harjulassa järjestetään säännöllisin välein joogakursseja. Urheilutoiminnasta tarkempia tietoja löydät Facebook-sivuilta tai soittamalla Kumppanuustalo Harjulaan.