Kumppanuustalo Harjula 

Turvallinen paikka päihderiippuvuudesta toipuville 

Päihteetön kohtaamispaikka Kumppanuustalo Harjulassa on avoinna arkisin klo 9-16. 
Den berusningsfria mötesplatsen i Partnerskapshuset Harjula är öppen vardagar kl.9-16. 
The non-intoxicant meeting point in the Harjula Partners House open working days 9am-4pm.  

Harjulan arvoja ovat päihteettömyys, tasavertaisuus, väkivallattomuus sekä toipumiskulttuurin ylläpitäminen.
I Harjula uppskattar vi berusningsfrihet, jämlikhet, våldsamfrihet samt underhållning av återhämtningskultur.
The set of values in Harjula are non-intoxicated and non-violenced life, equality and good convalescence.

Kohtaamispaikan toiminta on kävijöille vapaaehtoista ja edellytyksenä on vähintään yhden viikon päihteettömyys. Myös läheiset ovat tervetulleita!  
Alla aktiviteter på mötesplatsen är frivilliga. Vi förutsätter minst en vecka berusningsfritt liv. Även nära och kära är välkomna! 
Meeting point is a place to volontary action. We require at least one weeks non-intoxicant life. Even the close ones are welcome! 

Kumppanuustalo Harjulan toiminnassa jokainen voi osallistua monipuoliseen toimintaan haluamallaan tavalla. Jokaisen yksityisyyden kunnioittaminen on itseisarvo.
Varenda får själv välja sina aktiviteter i Harjula. Det är självklart att vi respekterar privatheten.
Everyone has something to do in Harjula, and possibilities to choise the favourite ones. Of course, the privacy has respect.

Vertaistukiyhdistys Suojatie ry toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin päihdepalvelujen jälkikuntoutusyksikön kanssa tasavertaisena kumppanina kumppanuustalo Harjulassa, yhteisten arvojen ja perustehtävän muodostaman kumppanuussopimuksen puitteissa vuodesta 2004 lähtien.

Perustehtävämme on edistää ja ylläpitää päihteetöntä elämäntapaa ja toipumiskulttuuria. Perustehtävää toteutamme ammatti-, vertais- ja kumppanuustyön keinoin.

Infotilaisuuksia ryhmille järjestetään joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 14-15.

Lemmikkieläinten tuominen tiloihin ei ole mahdollista.

Suojatie ry:n rahankeräyslupa nro: RA/2022/991. Kerätyt varat käytetään päihteettömään vertaistoimintaan: kahviin, ruokatarvikkeisiin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan, retkiin ja tapahtumien järjestämiseen.

Jos haluat tukea toimintaamme, voit tehdä lahjoituksen varainkeruun tilille: FI92 8146 9710 2880 19 tai Mobile Paylla nro: 39713

Kiitos tuestasi!