Harjulassa tehtyjä tutkimuksia

Artikkeleita, tutkimuksia, selvityksiä:

Hannele Tainio & Tuula Jauhiainen: Päihteet sosiaalisen kuntoutuksen
haasteena. Artikkeli teoksessa Sosiaaliohjaus, lähtökohtia ja käytäntöjä (toim.
Jari Helminen), 2017

Minna Kivipelto, Tuija Kotiranta, Mansoor A. F. Kazi , Pertti Korteniemi, Tuula
Jauhiainen & Pekka Borg: Finnish experiences of developing effectiveness
evaluation in social work Case Helsinki Social Services Department, the Unit of
Social Rehabilitation , 2016

Miina Kajos : Vahvistamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista Helsingin
kaupungin päihdehuollossa. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Harjoitteluraportti,
2012

Minna Mattila Aalto: Kuntoutusosallisuuden diagnoosi. Helsingin yliopisto,
valtiotieteellinen tiedekunta, yhteiskuntapolitiikan laitos, sosiaalipolitiikka.
Kuntoutussäätiön julkaisuja, 2016

Sauli Suominen : ”Mulla on elämä” 2008

Tuula Jauhiainen & Mikko Tamminen : Päihdehuollon jälkikuntoutus, Asiakastyön
seurantaraportti , 2005