Opiskelijoille

Harjulassa voi suorittaa opiskeluun liittyviä harjoittelujaksoja. Suositeltavaa on, että harjoittelujakso liittyy opintojen loppupuolelle.

Tiedustelut:

Johtava sosiaalityöntekijä Henna Soidinsalo p. 040 6309894, henna.soidinsalo@hel.fi (sosiaalityö, sosionomi AMK, Sairaanhoitaja AMK, Terveydenhoitaja AMK)

Toiminnanjohtaja Teija Ahonen p. 040 8441707, teija.ahonen@suojatie.org (lähihoitaja)